Kaugleping

Selles veebipoes pakutavate kaupade müüja, edaspidi müüja, ja teiselt poolt tellija, edaspidi ostja, sõlmivad järgmise lepingu:

Müüja kohustub müüma ja tarnima kauba Ostjale vastavalt Ostja tellimusele.

Kohaletoimetamise ja maksmise kord

Ostja tellib kauba selle veebisaidi kaudu, näidates ära tellitava kauba tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus toote eest tasuda, kasutades Interneti-poodi sisseehitatud maksevahendeid või tasudes Müüja koostatud ja Ostjale e-postiga saadetud arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata.

Müüja tagab kauba kohaletoimetamise kuni 15 tööpäeva alates kauba eest tasumise laekumisest.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus Tootest taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale taganemiskirja. 

Ostja on kohustatud tagastama kauba Müüjale 7 päeva jooksul pärast taganemiskirja saatmist. Kõik kulud, mis tekivad seoses kauba müüjale tagastamisega, kannab Ostja.

Taganemisõiguse vorm:   ATT_face form.pdf

Teave taganemisõiguse kasutamise kohta

Teil on õigus sellest lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjust põhjendamata. Taganemisõigus aegub 14 päeva pärast kauba kättesaamise kuupäeva. Kui aegumiskuupäev langeb riiklikule ametlikule pühale, kehtib taganemisõigus kuni aegumiskuupäevale järgneva tööpäevani (kaasa arvatud).

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama - SIA “ZT Trade”, Piekrastes tänav 4-2, Saulkalne, LV-2117 +37125557755, [email protected] koos selge teatega (e-post) . otsus sõlmitud lepingust taganeda. Võite kasutada ülaltoodud loobumisvormi näidist, kuid see pole kohustuslik.

Taganemisõiguse järgimiseks piisab sellest, kui saadate oma taganemisõiguse kasutamise teate enne taganemisõiguse lõppemist .

Taganemisõiguse kasutamise tagajärjed

Kui te sellest lepingust taganete, tagastame teilt saadud maksed põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil meile teatati teie otsusest sellest lepingust taganeda. Tagasimakse tehakse samade maksevahenditega, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui te pole selgesõnaliselt teisiti nõus. Igal juhul sellise tagasimakse eest teilt tasu ei võeta .

Kui olete taotlenud teenuste osutamise alustamist taganemisperioodil, peate maksma teenusepakkujale mõistliku summa, mis on proportsionaalne lepingu täies ulatuses täidetud osaga, kuni olete meile oma taganemisest teatanud .

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kaupa ei saa vastavalt oma laadile tagastada või see on kiiresti riknev või seda saab kiiresti kasutada;
  • tellitud kaup valmistatakse individuaalse tellimusega otse Ostjale;
  • ostja on avanud heli- või videosalvestise või arvutiprogrammi pakendi.

Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse paragrahvi 12 lõige 6 sätestab, et "tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise ajal". Müüja jätab endale õiguse keelduda ostjalt taganemisõiguse kasutamisest või hüvitisest keelduda, kui toode on kahjustatud, toote hooletult käsitsetakse kasutamise ajal või juhiseid ei järgita, kui originaalpakend on kadunud või selle pakend on oluliselt kahjustatud.

Andmetöötlus

Ostja kinnitab tellimuse vormistamisel vajaliku teabe sisestamisega, et on lugenud ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada vastavalt Vabariigi õigusaktide nõuetele. Lätist. Teabe sisestamisega nõustub Ostja, et Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated saadetakse määratud e-posti aadressile.

Allalaadimise leping:  Distances_ligums.pdf